Rejsby Stationskro


Rejsby Stationskro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Rejsby Stationskro blev bygget 1900 og var oprindeligt et afholdshotel. Det lå centralt lige ved banegården.

I 1887 åbnede den nye Jernbane mellem Ribe og Tønder, og samtidig opførtes en lille banegård og et ledvogter hus i Rejsby. Senere opførtes også et afholdshotel i 1900 ved banen, den nuværende Rejsby Kro. Jernbanen betød et stort skridt fremad og Rejsby voksede i østlig retning hen mod banen. Der kom nu foruden flere passagertog, mindst to godstog i døgnet. Til godsvognene var der indrettet et sidespor, hvor gods kunne læsses og aflæsses. F.eks. kreaturer, heste, grise, kartofler, roer, hø, mergel, kunstgødning og brændsel blev transporteret med godsvognene.

Banegården fungerede samtidig også som postkontor, men i 1964 mistede banegården sine funktioner og blev nedrevet. Herefter har der kun været et trinbræt i Rejsby. Et lille vogterhus, der lå ca. 1 km syd for stationen, blev ligeledes nedrevet.

Rejsby Stationskro blev bygget 1900 og var oprindeligt et afholdshotel. Det lå centralt lige ved banegården. Hotellet blev ombygget i 1963 og blev efterhånden mere kendt som Rejsby Kro, efter at chaussékroen var lukket i 1960. I 1978 blev køreladen ombygget til selskabslokale og i 1980 skete der yderligere udvidelser og moderniseringer. Kroen har ført en omtumlet tilværelse med hyppige ejerskift, men fungerer endnu i dag som kro og forsamlingssted.

Litteratur:
Niels L. Petersen: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000
Svend B. Troelsen: Rejsby Sogns Historie Bd. I-II, Historisk Samfund for Rejsby Sogn 1989