Rejsby Kirkekro


Kirkekroen i Rejsby. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Kirkekroen ligger i den del af Rejsby, der kaldes Midtbyen. Her var der engang både kro og købmandshandel.

Kirkekroen ligger i den del af Rejsby, der kaldes Midtbyen. Her var der engang både kro og købmandshandel. Kroen kan føres tilbage til 1700-tallet til en nu forsvundet kro på modsatte side af vejen, men i 1887 flyttede ejeren Hans Nielsen Schack Kirkekroen dertil, hvor den nu ligger. Kroen og købmandshandelen var i drift ind til 1934. Da blev købmandshandelen flyttet op til chausséen, og kroen blev nedlagt.

Litteratur:
Niels L. Petersen: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000