Rejnstrup Skole


Rejnstrup skole


Rejnstrup skole


Rejnstrup skole

Intro

Adresse Sneslevvej 91, Rejnstrup, 4250 Fuglebjerg Der er ikke offentlig adgang.

Den første skole i Rejnstrup er opført i 1726 som en af de 15 skoler, som ejeren af Gunderslevholm m.fl. godser, overkammerherre C.A. von Plessen lod oprette. Denne første skole menes at have ligget ved gadekæret, tæt ved gården Honningager. Plessens skoler var ret små, ca. 10,5 m i længden og ca. 7,5 meter i bredden, i alt omkring 80 m2. I den ene ende boede læreren og hans familie – i den anden ende var skolestuen med borde og bænke, der bestod af planker, der var lagt på nedrammede pæle.


I 1878 blev der opført en ny skole i Rejnstrup. Den fungerede indtil 1956, hvor Skelby og Gunderslev kommuner i fællesskab etablerede en ny centralskole i Skelby, Susåskolen. Bygningen er i dag privatbolig.


Fra 1760 til 1805 var Frederik Johansen Roland (f. 1831) skoleholder i Rejnstrup. Ved bispevisitatsen i året 1800 skrev biskop Balle: ”Man læste forstandigt og tydeligt i bog. Roland, nu ærværdig olding (69 år!), har stedse hædret sit kald ved duelighed, troskab og gavnlighed og virker endnu med utrættelig iver.”