Rejkær Sande

Intro

Flyvesandsklitter er bedst kendt fra kysten, men mange steder i Vestjylland ligger der også klitlandskaber inde i landet. Indsanderne har været aktive til i dag. Mange af de store plantagearealer mellem Ringkøbing og Holstebro rummer indsander og er delvis tilplantet for at begrænse sandflugten.

Det fredede område Rejkær Sande på ca. 244 ha ligger på vestsiden af vejen mellem Ulfborg og Thorsted. Langs vejen er der en del trævækst, mest bjergfyr. Man skal dog kun igennem en ret smal bræmme, førend man kommer ud i et område domineret af indlandsklitter. Der er åbne vindbrud, som ændrer facon og udstrækning under storm- vejr. Man ser hvordan vinden nogle steder fjerner sandet, så skrænter undermineres og styrter ned. Det løse flyvesand lægger sig andre steder og kvæler vegetationen der. Kun få planter som for eksempel hjelme kan trives i det nøgne sand, men efterhånden gror det til og bliver dækket af hedevegetation. Man kan dog stadig tydeligt se på terrænformeme at der er tale om klitter. Mellem klitterne er der fugtige lavninger, hvor der som regel står vand om vinteren. Flere steder kan de endda have en udstrækning som mindre søer. Her kan ses planter som klokkelyng, pors og star. Jo længere mod vest man går, jo mere fladt og fugtigt bliver det. På de vådeste steder dominerer græs og stal. Geologisk set bevæger man sig ind i en afblæsningsflade. Vinden har fjernet sandet ned til grundvandsniveauet, men det fugtige sand har vinden ikke kunnet flytte på. I dag ligger området i læ af Rejkær Plantage mod vest. Herfra har vinden ført frø af bjergfyrren ud over heden, hvor de let spirer. For at bevare området som åben hede må disse selvsåede træer derfor fjernes med års mellemrum. Enkelte bevoksninger bibeholdes dog for at give vildtet skjulesteder om dagen.

''Publiceret''