Regensen


Regensen. Danmarks næstældste kollegium

Intro

Regensen er Danmarks næstældste kollegium efter Valkendorfs fra 1588. Det er fra gammel tid Københavns mest prestigefyldte studenterbolig. Regensen blev opført i 1618-23 som hjem for 120 studenter på initiativ af Christian den Fjerde. Den gamle bygning gik til ved Københavns brand 1728...

Regensen er Danmarks næstældste kollegium efter Valkendorfs fra 1588. Det er fra gammel tid Københavns mest prestigefyldte studenterbolig. Regensen blev opført i 1618-23 som hjem for 120 studenter på initiativ af Christian den Fjerde. Den gamle bygning gik til ved Københavns brand 1728. Den blev genopført i sin nuværende skikkelse efter 1730. I slutningen af 1700-tallet opstod det studenterliv, der senere har kendetegnet Regensen. Lindetræet midt i gården blev et samlingspunkt for studenternes fester og diskussioner. I 1983 måtte Regensen på grund af dårlig økonomi opgive sin selvstændige status og sammen med andre ældre kollegier indgå i Kollegiesamvirket. ''Studenternes sang og bægerklang'' Præsten og digteren Jens Christian Hostrup (1818-92) har i sangspilskomedien Genboerne fra 1844 givet den klassiske fremstilling af det muntre studenterliv på Regensen. Mens han læste teologi boede Hostrup selv på Regensen og deltog i de mange aktiviteter i studentermiljøet. Skuespillet Genboerne blev skrevet til en fest og opført af studenter. Stykket beskriver mødet mellem de virkelighedsfjerne regensianere og de omkringboende (små)borgere. Til slut kommer de to grupper til en forståelse via student Balsalts forening med smededatteren Rikke. ”Livet knyttes til idéen” gennem den alliance. Hostrup skrev andre sangspil i samme studentikose stil, blandt andet Eventyr på Fodrejsen (1848) og En Spurv i Tranedans (1866-67). Han var sideløbende præst i Silkeborg og senere Hillerød.