Refshaleborg


Refshaleborgen. Digital terrænmodel

Intro

Voldstedet Refshaleborg ligger yderst på øen Borgø i Søndersø ved Maribo. Den cirkulære borgbanke måler 90 meter i diameter, og ind mod øen er den beskyttet af ikke mindre end fire volde med mellemliggende voldgrave...

Voldstedet Refshaleborg ligger yderst på øen Borgø i Søndersø ved Maribo. Den cirkulære borgbanke måler 90 meter i diameter, og ind mod øen er den beskyttet af ikke mindre end fire volde med mellemliggende voldgrave. Vores viden om borgens historie er yderst begrænset, men formentlig var den ejet af kongen. I årbogen fra Lund nævnes, at Refshaleborg blev erobret og ødelagt i 1256. Borgen blev aldrig genopført efter ødelæggelsen. Navnet "Refshale" betyder sandsynligvis rævehale og hentyder til øens form. Borgen har ingen forbindelse med Maribo, der først opstod senere. ''I krigens fodspor'' Der er stadig spor efter borgens erobring i 1256. Ved arkæologiske udgravninger er der fundet ikke mindre end 80 pilespidser, særlig omkring resterne af en bro, der førte over til fastlandet. Middelalderens krigsførelse var i høj grad domineret af belejringer. Det gjaldt om at erobre fjendens borge, og derfor var broforbindelserne særlig udsat. Her satte man angrebet ind, og samtidig beskød man borgen med sten fra blider og katapulter. Refshaleborg har haft tilknytning til en lille landsby, der lå ovre på fastlandet. Her er også fundet dele af en kirkegård, der var i brug mellem cirka 1100-1300. Selve kirken er dog endnu ikke fundet.