Reersø


Kort 1893. Fiskerlandsbyen Reersø før den nye havn blev anlagt ved landingspladsen

Intro

Ved Sjællands storebæltskyst finder man den lille ø Reersø med en hyggelig, frodigt sammenvokset og velbevaret fiskerlandsby ned til en lille naturhavn. I 1600-tallet trængtes de 16 små fiskergårde og 13 huse om pladsen...

Ved Sjællands storebæltskyst finder man den lille ø Reersø med en hyggelig, frodigt sammenvokset og velbevaret fiskerlandsby ned til en lille naturhavn. I 1600-tallet trængtes de 16 små fiskergårde og 13 huse om pladsen. Endnu kan man enkelte steder opleve, at stråtagene fletter fingrer over de smalle gangslipper. Bindingsværket er spinkelt og hvidkalket på sjællandsk maner, men undertiden også sort-afstolpet på fynsk maner. ”Fattige fiskebønder” kaldte beboerne sig selv. Alligevel købte gårdmændene i fællesskab hele øen i 1801, og jorden blev først (delvist) udskiftet i 1862. Reersø huser et lille museum. ''Storebælts pengetank'' Øresunds rige sildemarkeder fra middelalderen er velkendte, men det er mindre kendt, at også Storebælt lagde bølger til et meget givtigt sildefiskeri med drivgarn. Det satte spor i byggeriet af mange fiskerlejer og fiskerlandsbyer. I Reersø skærmedes naturhavnen af en tange, der nu er vokset sammen med hovedlandet som et naturrigt marskagtigt forland. Fra naturens hånd et ypperligt beskyttet fiskerleje tæt på Storebælts fiskerigdom. Nyere og større fartøjer gjorde det i 1914 nødvendigt at bygge en egentlig fiskerihavn ved sydkysten. Herfra drives i dag blandt andet havdambrug. Mellem den gamle landsby og den nye fiskerihavn strækker sig en villaagtig fiskerby, der afslører den velstand, der fulgte med den nye havn og de større skibe.