Reciprotor - Maribo Medico


Reciprotor - Maribo Medico. Lagerbygning.


Reciprotor - Maribo Medico. Lager- og administration.

Intro

Reciprotor/Maribo Medico, Kidnakken 11 Reciprotor A/S er et nordisk distributionscenter for producenter af pumper, kompressorer, flowmålere, kontrolinstrumenter, UV-anlæg og industrifiltre. Reciprotor har tilhold i Køge samt i Maribo. I Maribo produceres medicinsk udstyr under navnet Maribo Medico

Teksten stammer fra: http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=314&reprid=0&filid=49&iarkiv=1

Reciprotor blev startet i Farum i 1952 med produktion af pumper og laboratorieudstyr. Egenproduktionen blev med tiden suppleret med agenturprodukter inden for de samme produktgrupper. Den daværende ejer solgte efterhånden virksomhedens egenproduktion fra og beholdt kun agenturfunktionen.
I 1991 blev Reciprotor købt af den nuværende ejer, som var bosat på Lolland. På dette tidspunkt var virksomheden presset i bund af markedsudviklingen, hvilket den ikke havde formået at følge. Strategien for den nye ejer bestod i at vende udviklingen på det eksisterende marked og at få udviklet nogle nye produkter, der kunne udvide forretningsgrundlaget.
I 1992 flyttede han Reciprotor til Maribo og skabte dermed den nuværende virksomhed. Reciprotor baseres nu på 2 forretningsområder: de gamle agenturprodukter inden for pumper og laboratorieudstyr og nye produkter inden for hospitalsudstyr. De nye produkter er både agenturprodukter og produkter, som Reciprotor selv fremstiller.
Reciprotor beskæftiger nu 13 ansatte og har en årlig omsætning på 15 mio. kr. Pumpeprogrammet omfatter udelukkende udenlandsk fremstillede pumper, der sælges som komponenter til indbygning i andre fremstillingsvirksomheders slutprodukter. Laboratorieudstyr importeres og sælges til danske analyselaboratorier. Der er ofte tale om højt specialiserede apparater, der kun sælges som unikaprodukter.

__________________________________________________________________________

I Maribo produceres medicinsk udstyr under virksomhedsnavnet Maribo Medico.