Reberbansgade


Reberbansgade i Aalborg - Postkort. Ca. 1890-1900

Intro

Den østlige ende af gaden findes aftegnet på Resens Atlas allerede i 1677 uden dog at være meget andet end en markvej. Gaden har fået sit navn fra sine reberbaner, der på dette tidspunkt og helt op i det 19. århundrede løb langs vejens sydside.