Reberbansgade


Reberbansgade i Aalborg - Postkort. Ca. 1890-1900

Intro

Den østlige ende af gaden findes aftegnet på Resens Atlas allerede i 1677 uden dog at være meget andet end en markvej. Gaden har fået sit navn fra sine reberbaner, der på dette tidspunkt og helt op i det 19. århundrede løb langs vejens sydside.

''Reberbane'' En reberbane eller en rebslagerbane er en ca. 300 m. lang bane, hvorpå rebslageren snor sine reb. Reberbansgade var en del af arbejderkvarteret Vestbyen. En medlemsbog fra Arbejdsmændenes Fagforening fra 1889 viste da også, at hovedparten af medlemmerne på dette tidspunkt boede i Vestbyen, de fleste i Reberbansgade og Absalonsgade. Gaden vedblev at være en arbejder- og håndværkergade, og blev også en aktiv handelsgade med mange småhandlende. I 1924 foreslog beboere fra Reberbansgade navnet ændret til Købmagergade, der blev sågar indsamlet 227 underskrifter for dette. Efter forhandling med beboerne, hvor også forslag som Vesterbrogade og Vestergade fremkom, valgte byrådet dog at henlægge sagen. Reberbansgade er stadig en aktiv handelsgade i dag og bebos ligesom store dele af Vestbyen fortrinsvis af unge.

''Kilder til Reberbansgade'' Resen Værnfelt, Kr. 1949 Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 ODS bd. 17 Aalborgs Historie bind 6 side 162 Aalborgs byrådsforhandlinger C-2-1924