Realskole


Mellem-og Realskolen set fra øst.

Intro

Fanø Mellem- og Realskole blev bygget i 1891, og indviet den 8. juni 1892, og havde da ca. 100 elever. Skolen var i brug indtil 1975.

I 1868 oprettes Nordby Realskole i de 3 vestligste klasser i Borgerskolen (nu Fanø Rådhus). I overensstemmelse med Nordby Sogns Skoleplan oprettedes der i kommunen en realskole, først med to drengeklasser og en pigeklasse. Senere blev der oprettet en ny drengeklasse, og klassernes antal blev da fire.

I året 1868 trådte realskolen i virksomhed og har i de forløbne 23 år (indtil bygningen af den nye Realskole) gennemsnitlig haft 82 elever årlig, heraf ca. 20 piger.

Undervisningsfagene var religion, dansk, tysk, engelsk, matematik, naturlære, naturhistorie, fædrelands- og verdenshistorie, skrivning, regning og sang. Drengene havde tillige geometrisk tegning og gymnastik, pigerne håndarbejde.

Årsagen til at kommunen dengang - uden ængstelige hensyn til udgifterne - bestemte sig til at oprette realskolen, var alene den, at kommunens mandlige ungdom næsten udelukkende valgte søfart til deres næringsvej, og derfor straks efter konfirmationen - hvor de i reglen forlod skolen - søgte deres brød udenfor fædrelandet.

Den nye Realskole opførtes i 1891 og blev indviet den 8. juni 1892, og havde da 100 elever.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Nordby Skole blev bygget i 1975, hvor Fanøs skolevæsen blev samlet på et sted. Derved blev Realskolens bygning tom og i 1981 flyttede Nordby Bibliotek ind i stueetagen og i 1982, da Nordby Sognearkiv blev oprettet, fik arkivet lokaler på 1. sal.

I dag er både Bibliotek og Sognearkiv flyttet ud på Nordby Skole på Midtbjergevej.