Ravning Enge


Målebordsblad. Ravningbroen giv tværs over Vejle ådal, hvor Ravning Station blev anlagt ca. 1000 år senere


Ravning Enge-broen, 1. Ravning Enge-broen, 1


Ravning Enge-broen, 2. Ravning Enge-broen, 2


Ravning Enge-broen, 3. Ravning Enge-broen, 3


Ravning Enge-broen, 4. Ravning Enge-broen, 4

Intro

1953 fandtes store tilhuggede egetræsstolper i Vejle ådalen ved Ravning Enge. Udgravninger afslørede en over 700 meter lang og fem meter bred bro af egetræ. Broen har været opbygget af ens brofag mellem bærende stolper med 2,5 meters mellemrum...

1953 fandtes store tilhuggede egetræsstolper i Vejle ådalen ved Ravning Enge. Udgravninger afslørede en over 700 meter lang og fem meter bred bro af egetræ. Broen har været opbygget af ens brofag mellem bærende stolper med 2,5 meters mellemrum. Træforbruget har været enormt til de mange tusinder af stolper og til gangbroen. Dendrokronologiske målinger viser, at træerne tidligst er fældede 979-980. Broen blev bygget, hvor åen var bredest og vandpresset svagest. Flere hulveje omkring broen har været til- og frakørselsveje. Broen synes kun at have fungeret i ganske få år, da der ikke kunne konstateres reparationer og slitage. ''Brobygning kunne frelse sjæle'' Hvorfor er broen anlagt? Broens datering er sammenfaldende med alderen på de fire ringborge fra vikingetiden, Trelleborg, Fyrkat, Aggersborg og Nonnebakken. Også borgene havde en ganske kort funktionsperiode. Placeringen tæt på Jelling og ikke langt fra Hærvejen er også påfaldende. Opførelsen af broen har været så ressourcekrævende, at må være et kongeligt initiativ. Men hvad var baggrunden? Man har peget på krigene med naboerne mod syd. Også de interne stridigheder mellem Harald Blåtand og sønnen Svend Tveskæg har været nævnt. Med i billedet hører også, at bygning af broer og veje i vikingetiden og tidlig middelalder blev anset for en god gerning, der kunne frelse bygherrens sjæl. Men hvilken – eller hvilke – årsager, der ligger bag brobygningen i Ravning, ved vi faktisk ikke.