Ravning


Ravning By, 1. Ravning By


Ravning By, 3. En af de karakteristiske veje omgivet af dobbeltgærde sydøst for Ravning By.


Ravning By, 4. Hulvej, formentlig fra middelalderen, sydøst for Ravning By.


Ravning By, 2. Ravning By set fra øst, i forgrunden en af de bevarede oldtidshøje


Kort 1820. Kortet viser udskiftningen af Ravning. Mod syd begynder de skovklædte skrænter mod ådalen


Kort 1989. Landsbyen i sammenhæng med ådalen med Troldborg Ring og Ravningsbroene

Intro

Landsbyen Ravning ligger ved Vejle. Byens gårde og huse ligger spredt langs den nord-syd gående bygade. Rundt om landsbyen ligger jorderne. Visse steder er jordstykkerne stadig indrammet af jordvolde i en slags vifter rundt om landsbyen...

Landsbyen Ravning ligger ved Vejle. Byens gårde og huse ligger spredt langs den nord-syd gående bygade. Rundt om landsbyen ligger jorderne. Visse steder er jordstykkerne stadig indrammet af jordvolde i en slags vifter rundt om landsbyen. De stammer fra dengang, landsbyens jorde blev omfordelt ved den såkaldte udskiftning i 1785. Her besluttede godsejeren på Engelsholm efter råd fra landinspektør Wesenberg, at gårdene skulle blive liggende i landsbyen frem for at flytte ud. Landinspektørens inddeling af jordlodderne ses tydeligt på de lige vejforløb, der pludselig knækker vinkelret. Knækkene afspejler, at bønderne ikke skulle have en vej tværs gennem deres marker. ''Jorderne rundt om Ravning'' Bønderne i Ravning fik også del i jorderne nord og syd for landsbyen. Den jord, der lå udenfor landsbyens centrale jord, kaldte man udmarksjord. Mod nord blev udmarksjorden fordelt mellem gårdene. Det var tørvemose og eng. Disse lodder blev senere udstykket til selvstændige landbrug. Syd for Ravning var der både skov på skrænterne ned mod ådalen og frugtbar eng ved Vejle Å. Engen var indtil midten af 1900-tallet en meget vigtig ressource til hø for gårdmændene. Landsbyen er anlagt i den tidlige middelalder, hvor adgangen til de omkringliggende arealer havde stor betydning. Også på Ravning Skovs vestkant mærker man fortidens vingesus. Her ligger en stor ringvold kaldet Troldborg Ring. Den vidner om, at her lå en tilflugtsborg i jernalderen.