Rasmus Svendsens Skole


Rasmus Svendsens skole


Rasmus Svendsens skole


Rasmus Svensaens skole, baghus

Intro

I året 1633 opnåede den berømmelig Tyge Brahe af Thostrup retten til denne grund af kong Christian IV til brug for opførelseaf en skolebygning. Den egentlig primus motor var Rasmus Svendsen, som gav navn til skolen siden hen.

Præsten i Faxe, Rasmus Svendsen, tog i 1633 initiativ til oprettelse af byens første skole. Rasmus Svendsen henvendte sig for støtte til projektet hos Tyge Brahe, som var lensmand for Tryggevælde len. Tyge Brahe, som delte navn med den berømte astronom, var velvilligt indstillet på at yde økonomisk støtte. Det kan i dag læses af en tavle over indgangsdøren til den gamle skole. Her står, at Tycho Brahe skænkede en grund til en skolebygning i 1633 og året efter gav 100 dalere som hjælp til lærerens løn. Skolen blev senest taget i brug i 1644. Skolebygningen blev givetvis benyttet indtil 1742, da en nærliggende og lidt større bygning herefter blev taget i brug.


Østsjælland et gammelt folk i fortid og nutid, hæfte 15., s. 582-584, Faxe- Bugtens Bogtrykkeri, Faxe, Årstal ukendt, dog senere end 1972. Rolleskolens hjemmeside: http://www.rolloskolen.skoleintra.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Action=Side=Klasse=Id=Startside=ForumID=