Rask


Hovedbygningen på Rask består af tre fløje, to tværfløje og en sidefløj, som alle står med hvidkalkede mure og rødt afvalmet tegltag.

Intro

Herregården Rask ligger vest for Horsens i et naturskønt område, hvor Gudenåen snor sig tæt forbi. Hovedbygningen har rødder tilbage til 1724, men brændte i 1840, hvorefter den blev genopbygget i sin nuværende form. Fra 1922 til 1977 fungerede Rask som plejehjem.

''Historien om Rask'' Rasks historie kendes tilbage fra slutningen af 1400-tallet og familien Gødesen, som sad på gården frem til 1600. Herefter vekslede herregården mellem en række adelslægter som Pax og Grubbe for senere at gå over i borgerligt eje med familien Høyer i 1689. I 1791 kom Rask til Andreas Emanuel Bjørn, som i 1798 fik kongelig bevilling til at frasælge herregårdens fæstegårde, men fortsat beholde de skattemæssige privilegier som var knyttet til en hovedgård. Enken efter Andreas Emanuel Bjørn giftede sig efterfølgende med H.G. Bechmann, som i 1819 fik tilladelse til at udstykke en stor del af hovedgårdens jord. Hovedparcellen fortsatte dog gennem 1800-tallet at være et betydeligt gods og fik ny hovedbygning i 1842. I 1922 blev gennemført en fuldstændig udstykning af godset til husmandsbrug. Hovedbygningen uden tilhørende jord blev solgt til enkefru Dorph-Broager, som indrettede bygningen til rekonvalescenthjem, hvor syge kunne komme til kræfter. Hjemmet eksisterede under forskellige former frem til 1980’erne og for en tid var vestfløjen indrettet til privatskole. ''Markante ejere'' Ca. 1577-1591: Claus Gambek 1723-1731: Henrik de Lasson 1791-1810: Andreas Emanuel Bjørn 1839-1842: P.E. Abell 1922-1945: Dorph-Broager Læs mere om Rask på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rask danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I slutningen af 1500-tallet formodes det, at Claus Glambek byggede på Rask, men der findes ingen efterretninger om disse bygninger. Rasks hovedbygning har rødder tilbage til 1724, hvilket en sandstentavle over døren, med våbenskjolde over slægten Lasson og von Rheden, vidner om. Denne bygning bestod af bindingsværk, men blev voldsomt hærget efter en brand i 1840. Herefter blev bygningen genopført i grundmur, hvorved Rask fik sin nuværende udformning. Den hvidkalkede hovedbygning er opført i én etage og består af tre fløje, hvor sidefløjene afsluttes i mindre tværfløje. Ydermere er der tilføjet en udstikkerfløj mod øst. Midt for hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist med trekantsfronton. ''Hovedbygning'' I slutningen af 1500-tallet formodes det, at Claus Glambek byggede på Rask, men der findes ingen efterretninger om disse bygninger. Rasks hovedbygning har rødder tilbage til 1724, hvilket en sandstentavle over døren, med våbenskjolde over slægten Lasson og von Rheden, vidner om. Denne bygning bestod af bindingsværk, men blev voldsomt hærget efter en brand i 1840. Herefter blev bygningen genopført i grundmur, hvorved Rask fik sin nuværende udformning. Den hvidkalkede hovedbygning er opført i én etage og består af tre fløje, hvor sidefløjene afsluttes i mindre tværfløje. Ydermere er der tilføjet en udstikkerfløj mod øst. Midt for hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist med trekantsfronton.

''Fakta'' Adresse: Fruens Vej 15, 8763 Rask Mølle Kommune: Hedensted Tidligere: Skanderborg amt, Nim herred, Hvirring sogn Ejer: Mogens Skov Reenberg og Henny Reenberg (2017) Funktion: - (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' The manor Rask lies west of Horsens in a scenic area where the river Gudenåen meanders close by. The main building dates back to 1724, but after a fire in 1840 it was rebuilt in its present form. In 1922 the estate was parceled out, and until the 1980s the main building functioned as a convalescent or nursing home for sick and elderly people.

''Publiceret''