Randrup


Randrups hovedbygning er speciel, idet røde og gule mursten aktivt anvendes til udsmykning og til at give diversitet i bygningens udtryk.

Intro

Sydøst for Viborg ligger herregården Randrup, hvis historie kan spores langt tilbage i middelalderen. Stedet har gennem tidens løb været ejet af fornemme adelsmænd, blandt andet rigsmarsk Anders Bille, som faldt under den første Karl Gustav-krig. Randrups hovedbygning er opført i 1847-1848.

''Historien om Randrup'' Herregården Randrup har gamle rødder, som kan spores helt tilbage til adelsmanden Anders Ovesen Hvide fra sidste del af 1300-tallet. Efter denne fulgte en række skiftende ejere indtil Randrup kom til adelsmanden Anders Bille i 1649. Anders Bille tjente som hærens øverstebefalende (rigsmarsk) for Christian 4. (1588-1648) og Frederik 3. (1648-1670) og han ejede flere herregårde og store mængder gods i Midtjylland og på Sydfyn. Han endte sine dage under den første Karl Gustav-krig (1657-1658), da han ledte forsvaret af Fredericia mod de svenske tropper. I 1767 nåede Randrup gennem salg til Laurids Buch, som var af tysk afstamning. Under hans ejerskab blev hoveriet forøget, og godsets bønder havde trange kår. Efter hans død blev Randrup købt af Niels Schou, som efter sigende skulle have været bedre mod bønderne, men han var ikke det store økonomiske talent, og hans enke måtte i 1812 sælge gården på auktion. Randrup ejes i dag af Niels Rauff, som er en af de store drivkræfter i dansk svineavl. Han var en af hovedmændene bag Polen-Invest, som i 1994 opkøbte en mængde jord i Polen med henblik på stordrift. Selskabet som har navn af Poldanor har efterfølgende udvidet i Ukraine, Slovakiet og Rusland. ''Markante ejere'' Slutningen af 1300-tallet: Anders Ovesen Hvide 1649-1657: Anders Bille 1767-1783: Laurids Buch 1837-1869: Johannes Heinrich Faber 2014- : Niels Rauff Læs mere om Randrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/randrup-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Randrup blev opført af Johannes Heinrich Faber i 1847-1848. Bygningen består af en enkelt fløj, som er opført i én etage over høje kældre. Midt på begge sider af fløjen er en svagt fremspringende midtrisalit, som afsluttes med halvbuet tag. Selve hovedbygningen står med sort halvvalmet tegltag. Huset bærer præg af at bygherren havde eget teglværk, for murværket veksler mellem mure i røde sten og sokkel samt midtrisalit i gule sten. ''Omgivelser'' Hovedbygningen flankeres af to avlsbygninger, med hvilke der dannes et trefløjet anlæg. Gårdspladsen midterakse ridses op af en lille allé med stynede lindetræer, som leder og til en rondel foran hovedbygningen. Vest for hovedbygningen løber Nørreå, og herregården ligger lige på randen af den frodige ådal. ''Bygninger og gods'' 1847-1848: Nuværende hovedbygning opføres

''Fakta'' Adresse: Vinkelvej 141, 8800 Viborg Kommune: Viborg Tidligere: Viborg amt, Middelsom herred, Vinkel sogn Ejer: Niels Rauff (2017) Funktion: Planteavl og boligudlejning (2017) Størrelse: Ager 150 ha, eng 30 ha, skov 60 ha, sø 6 ha(2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning er erklæret til at have høj bevaringsværdi (3) (2017)

''English'' Southeast of Viborg lies the historic manor Randrup, whose history can be traced back to the Middle Ages. Through the years the site has been owned by numerable noble men, including the Danish general Anders Bille, who fell during the wars with Sweden 1657-1660. Randrups main building was built in 1847-1848 by Johannes Heinrich Faber, and the former manor has recently been bought by one of the biggest land owners in Denmark who has invested heavily in Eastern Europe.

''Publiceret''