Randers Havn


Tyvholmen midt i Randers Havn før udvidelsen i 1930-33.


Randers Havn efter den store udvidelse i 1930-33. Pieren er blevet anlagt midt i havnebassinet og gjort landfast med nordkajen.


Randers Havn før 1930.


Oversigtskort over Randers Havn før den store modernisering i 1930'erne.


Oversigtskort over Randers Havn efter moderniseringen og udvidelserne i 1930'erne.


Muddermaskine brugt under en store havneudvidelse i 1930'erne.

Intro

Vandet har i mange år været altafgørende for Randers. Først og fremmest for byens etablering netop her, men også som transportvej for handel både via Gudenåen ind mod det centrale Jylland og ud mod det øvrige Danmark og resten af verden.

Det har altid krævet arbejde at sørge for de bedst mulige forhold for skibstrafikken ind til Randers Havn. Indsejlingen til Randers fra Udbyhøj ved Kattegat har krævet stor opmærksomhed og allerede i slutningen af 1700-tallet forsøgte man med de første oprensninger af Randers Fjord. År 1800 havde man opnået en dybde på to meter overalt i sejlrenden. Arbejdet fortsatte og i forbindelse med en forbedring af havnen, der skete mellem 1906 og 1908, blev dybden nu 5,7 meter overalt. Havnen fik på dette tidspunkt en forbedring af den nordlige kaj og oplagspladsen på samme side blev udvidet og en større svajeplads (vendeplads for skibene) blev indrettet. Dermed blev det muligt at sejle til Randers med temmelig store skibe.


De næste planer om udvidelse af Randers Havn dukkede op omkring 1916-1918, og de efterfølgende år købte byen store arealer på sydsiden af havnen. Først i 1927 blev der udarbejdet endelige planer og de følgende år kom arbejdet til at foregå i to etaper: Første etape indebar en uddybning af hele sejlrenden fra Udbyhøj til Randers til en dybde af syv meter. Samtidig blev sejlrenden udvidet til en bundbredde på 22 meter overalt. Anden etape var udvidelsen af selve havnen. I havnen havde man brug for mere kajplads og større arealer til oplagspladser, pakhuse og industrielle anlæg. Vandet, der passerer gennem Randers by, blev omdirigeret fra det tidligere forløb gennem den gamle havn til det nuværende forløb gennem det nye sydlige havneløb. Derved blev pieren dannet i midten af havnen. Pieren blev således gjort landfast med havnens nordside. Arealerne syd for havnen blev hævet ved påfyldning af jord og der fremkom dermed i alt fire kajstrækninger med en samlet kajlængde på ca. 5700 meter.