Randbøldal


Landevej med ny bro ved Randbøldal klædefabrik, 1913


Luftfoto af Randbøldal Klædefabrik, 1930'erne


Randbøldal omkring år 1900


Luftfoto af Randbøldal og omegn, 1949. Oskar Jensen


Udsigt over Randbøldal, 1909 H.P. Jensen

Intro

Bysamfundet Randbøldal udviklede sig omkring Engelsholm Papirfabrik. Randbøls forled er formentlig et mandsnavn, medens bøl er afledt af det gamle danske substantiv bol, der betyder gård - areal af en bestemt bonitet og størrelse. Indbyggertal i Randbøldal 2008: 309.