Randbøl kirke


Randbøl kirke ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Randbøl kirke, Randbølvej, 7183 Randbøl. Præsten betjener et sogn, der 2009 har 1.369 medlemmer af Folkekirken. Kirken er formentlig opført omkring i aklutningen af 1100-tallet.

Randbøl kirke ligger ved Hærvejen omgivet af mange gravhøje og består af et romansk kor og skib med et meget bredt sengotisk vesttårn samt et våbenhus, der stammer fra 1700-tallet. De romanske dele er bygget af granitkvadre over en skråkantsokkel. Der findes ikke mange enkeltheder fra de romanske bygninger i det ydre, kun den rundbuede syddør er fortsat i brug.

Ved en restaurering i 1901 blev der fundet spor af et kalkmaleri, antageligt fra 1500-tallet. Sporene måtte dog atter tildækkes pga. kalkmaleriets dårlige tilstand. Alterbordet dækkes af et enkelt renæssancepanel fra begyndelsen af 1600-tallet. På bordet står en altertavle, der indeholder visse elementer fra en renæssancetavle, men som blev ombygget af Gerhard de Lichtenberg til Engelsholm Slot i 1738 og fremtræder derfor i den senbarokke stil.

Randbøl kirke har som en af de eneste kirker i området ikke en romansk døbefont, men derimod en lidt yngre døbefont af sandsten fra 1300-tallet. Døbefonten er formentlig udført på Gotland.

Prædikestolen er et skærerarbejde fra omkring 1650. Stoleværket i kirken er lidt ældre, fra tiden mellem 1580-1640. Kirkens klokke er støbt i 1462 af mesteren Claus. Den er viet til Skt. Peder, hvilket kirken i middelalderen formentlig også har været.

Henvisning:
Læs mere om Randbøl Kirke på VejleWiki Randbøl Kirke

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

Se mere på Randbøl Sogn Lokalarkivs hjemmeside om Kirkens historie