Rammegård


Rammegaards elegante hovedbygning er nyklassicistisk og tydeligt inspireret af herregårdsbyggeri fra tiden omkring 1800. Den blev opført af J.L. Laursen i 1916, da han havde gjort god forretning på kvægdrift og studehandel.

Intro

Få kilometer fra Vesterhavets skumtoppede vand ligger herregården Rammegaard. Gennem tiden har Rammegaard været tæt forbundet med det nærliggende baroni Rysensteen, om end det aldrig blev indlemmet i dette. Herregårdens historicistiske hovedbygning i nyklassicistisk stil er opført i 1916.

''Historien om Rammegaard'' Rammegaards historie kan føres tilbage til Anders Spend i 1483, og personer af denne slægt fortsatte med at eje herregården frem til 1586, hvor Jens Spend døde som det sidste mandlige medlem af slægten. Gennem ægteskab med hans datter kom Rammegaard herefter til slægten Skram. I 1682 blev Rammegaard solgt til baron Christian Juel til baroniet Rysensteen. Rammegaard blev ikke indlemmet i baroniet, men var tilknyttet dette som såkaldt allodialgods frem til 1783. Herefter gik den til Ove Henrik Juel, som i 1798 solgte Rammegaard på auktion til to af tidens store godsspekulanter, Peter Severin Fønss og Ulrich Christian von Schmidten. Fra 1799-1808 frasolgte disse kompagnoner Rammegaards fæstegårde og udstykkede hovedgårdsjorden. Rammegaard blev i 1905 solgt til J.L. Laursen, som havde kæmpet sig fra en fattig opvækst som forældreløs hyrdedreng til at blive en succesfuld godsejer. På Rammegaard gjorde han sig i studedrift og da Første Verdenskrig kom i 1914, steg studehandlen gevaldigt, hvilket efterlod J.L. Laursen som en velhavende mand. I dag drives Rammegaard som et moderne landbrug med en svinebesætning på 400-800 svin. ''Markante ejere'' 1483: Anders Spend 1682-1690: Christian Juel 1798-1808: Peter Severin Fønss og Ulrich Christian von Schmidten 1905- : J.L. Laursen Læs mere om Rammegård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rammegaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Da J.L. Laursen havde gjort en god fortjeneste på studehandel besluttede, han sig i 1916 for at opføre en ny hovedbygning på Rammegaard i stedet for den gamle, som blot var et langt og snævert hus. Han opførte den nuværende hovedbygning, som består af tre fløje i røde mursten med rødt og halvvalmet tegltag. Hovedfløjen står i én etage over høje kældre og har på midten en bred gavlkvist kronet med trekantsfronton. Hovedfløjen er forbundet med sidefløjene gennem to buede og smalle forbindelsesfløje med bliktag. Rammegaards arkitektur er nyklassicistisk og inspireret af herregårdsbyggeri fra tiden omkring 1800. ''Omgivelser'' Rammegaard ligger i et åbent vestjysk marklandskab nær Vesterhavets kyst, hvor vestenvindens kraftige stød har frit spil. I forlængelse af Rammegårds hovedbygning ligger en større avlsgård, som huser en del af gårdens produktion. På den vestlige side af anlægget står haller, tanke og siloer, hvor gårdens store svinebesætning har hjemme. Nær Rammegaard ligger den 400 meter lange forsvarsvold Rammedige, som formentligt stammer fra jernalderen. ''Bygninger og gods'' 1799-1808: Fæstegodset frasælges og hovedgårdsjorden udstykkes 1916: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Rammegårdvej 26, 7620 Lemvig Kommune: Lemvig Tidligere: Ringkøbing amt, Vandfuld herred, Ramme sogn Ejer: Kristian Brokman (2017) Funktion: Agerbrug og svinebedrift (2017) Størrelse: Ager 180 ha, eng 6 ha, skov 3 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er udpeget til at have høj bevaringsværdi (2) (2017)

''English'' A few kilometers from the foam topped waters of the North Sea we find the manor Rammegaard. Rammegaard was a manor already in the 15th century, but from the end of the 17th century it was a secondary estate farm under the nearby barony of Rysensteen. Around 1800 Rammegaard was sold off and parceled out, thereby reducing the manor’s farmland to that of a larger farm. The manor’s historicistic main building is neo classicist and was built in 1916 by J.L. Laursen.