Ramløse Mølle


Ramløse Mølle. Ramløse mølle er en af de yngste danske vindmøller.


Vindmotor. De mange nye private vindmotorer tog livet af de gamle kornmøller.

Intro

Ramløse Mølle er en hollandsk mølle med galleri. Møllen hører til blandt landets yngste kornmøller. Den er opført i 1909 som erstatning for en nedbrændt mølle. Den er bygget med en såkaldt vindrose, der sørger for, at vingerne automatisk drejes op i vinden...

Ramløse Mølle er en hollandsk mølle med galleri. Møllen hører til blandt landets yngste kornmøller. Den er opført i 1909 som erstatning for en nedbrændt mølle. Den er bygget med en såkaldt vindrose, der sørger for, at vingerne automatisk drejes op i vinden. Den har jalousivinger, der automatisk sørger for at regulere vingernes sejlflade. Møllen var fra starten forsynet med en dampmaskine, der blev brugt i stille vejr. I 1920 blev der installeret en dieselmotor. Mølleriet blev indstillet i 1937. Nogle år efter blev der dog lavet emballage i møllen. ''Mølleriets svanesang'' Da møllebygger Jens Peter Jensen fra Fredensborg byggede Ramløse Mølle i 1908-09, var vand- og vindmølleriet i Danmark allerede under afvikling. I slutningen af 1800-tallet skiftede dansk landbrug fokus fra kornavl til kvægbrug. Industrimøllerne overtog efterhånden helt brødkornsformalingen på bekostning af de gamle møller. Mange begyndte i stedet at producere foderstoffer. Efterhånden som bønderne investerede i råoliemotorer eller små vindmotorer på ladetaget, kunne de selv have en kværn stående. De gamle møller fik derved mindre og mindre at lave. Møllerne blomstrede lidt op under de to verdenskrige, men herefter var det slut. Mange møller forfaldt, indtil man i 1960'erne fik øjnene op for deres kulturhistoriske og landskabsmæssige værdi.