Rakkerstien

Intro

Rakkerstien går fra P-pladsen på den modsatte side af Hellig Kors Kloster til Bundsbæk Mølle. Turen går gennem Dejbjerg Hede og Bjørnemosen. På turen kan man se flere spor efter rakkerne. En folder om Rakkerstien fås på Bundsbæk Mølle og man kan få en guidet ponytur omkring rakkerne.