Rakkerne i Kvembjerg
Intro

Tresogne-skelstenen og Niels Kvembjergs hus Hvor Skjern, Dejbjerg og Stauning sogne støder sammen, lå indtil 1837 Kvembjerghus, der blev stamhus for landets største koloni af rakkere - Dejbjergrakkerne - en udstødt gruppe, som blev betragtet som urene på grund af deres arbejde.

Tresogneskelstenen - Niels Kvembjergs hus Her, hvor Skjern, Dejbjerg og Stauning sogne støder sammen, lå indtil 1837 Kvembjerghus, der blev stamhus for landets største koloni af rakkere - Dejbjergrakkerne. Rakkerne var en udstødt gruppe, som blev betragtet som urene på grund af deres arbejde. Oprindelig var de medhjælpere for bøddelen, men derudover udførte de alskens urent arbejde - flåning af selvdøde dyr, kastrering, tømning af lokummer osv.. Den første rakker i Dejbjerg var, så vidt vides, en deserteret soldat ved navn Niels Clemmensen, der omkring 1690 slog sig ned her i sogneskellet. At rakkerhuset kom til at ligge i tresogneskellet, skulle efter sigende skyldes, at den som slog sig ned, hvor tre sogne mødes, ikke kunne forfølges eller erklæres fredløs. Husets placering gav dog en del strid mellem sognene, da man ikke kunne enes om, hvem der skulle betale til de mange børn, som blev født i huset. Stauning Sogn synes tidligt at være sluppet for at yde bidrag, da man hævdede, at husets sovekammer lå inde på Dejbjerg - Skjernsiden, og man måtte gå ud fra, at rakkerbørnene blev født i sovekammeret og ikke i laden, som var i den ende, der lå i Stauning sogn. I 1837 solgte rakkeren Niels Kvembjerg huset til de tre sogne, som rev det ned. Niels Kvembjerg blev ret velhavende ved salget, men pengene slap hurtigt op, og i 1841 hængte han sig i et hus i Skjern - 59 år gammel. På tomten ses endnu rester af det gamle kålgårdsdige, som omgav haven. Author name, year: Harriet Ludvigsen 2006

Auf der Grenze zwischen den Gemeinden Skjern, Dejbjerg und Stauning lag früher ein Schinderhaus. Die Einfriedung des Kohlgartens ist noch erhalten und ein Gedenkstein wurde nahe der Hausübereste aufgestellt. Kvembjerghus wurde 1837 aufgelöst, es war das Stammhaus der größten Schinderkolonie des Landes - der Dejbjergschinder.

This was formerly the site of a tinkers? dwelling, which stood on the border between the parishes of Skjern, Dejbjerg and Stauning. The kitchen garden mounds can still be seen, and a memorial stone has been erected close to the plot on which the dwelling stood. Kvembjerghuset was closed down in 1837 and became a meeting place for the largest colony of tinkers in the country - the Dejbjerg Tinkers.

''Publiceret''