Rakkerkulen og Tresognsstenen

Intro

Rakkerkulen og Tresognsstenen (Nr. Vognbjergvej nr. 10) står i sogneskellet mellem Dejbjerg, Skjern og Stauning. Her boede Skjern-egnens første rakker Niels Clemmensen i begyndelsen af 1700-tallet.