Radsted kirke


Radsted kirkegård. Stenen er sat for Ellen Clausdatter, der døde i 1881. Et ældre typisk, men forholdsvis sjældent gravminde, hvor lys granit og marmor indgår sammen. Et tidligere kors er knækket af.


Radsted kirkegård. Gravminde fra 1930erne for et ægtepar fra Tørstemosegaard. Tidstypisk dekoration og et usædvanligt flot skriftbillede. Særlig inskription: KOM I DEN SIDSTE NATTEVAGT, I EN AF MINE KÆRES DRAGT, OG SÆT DIG VED MIN SIDE.


Radsted kirke. Kirken rummer mange byggefaser, men domineres af de festlige renæssancegavle og spiret, der dog er genført efter en brand i 1898.


Gravkapellet for Krenkerups herskab, opført 1616 på Radsted kirkes nordside. Det beslægtede våbenhus på sydsiden blev opført i 1621.


Radsted kirkegård. Gravsted for inspektør Dons (1805-80) på Grevskabet Hardenberg Reventlow og hustru. Begge gravminder består af en granitsten med marmorkors - op ad hvilken der er sat en løs inskriptionstavle i marmor.

Intro

Radsteds middelalderlige kirke ændrede helt karakter i første halvdel af 1600-tallet, hvor herskabet på Krenkerup, måske inspireret af byggearbejderne og hoffet på Nykøbing Slot, moderniserede kirken med de svungne renæssancegavle og det markante spir.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

På Radsted kirkegård er gravplads for stamhuset Hardenberg Reventlow, ligesom der inde i kirken er gravkapel for godset Krenkerups tidligere ejere. Også godsets ansatte markerer sig på kirkegården. Denne rummer derudover en bred repræsentation af typiske gravminder - og et usædvanligt righoldigt lapidarium, opstillet i kirkegårdens sydøstre hjørne.


Registrerede gravminder på Radsted kirkegård