Radarstation Skovhuse


Den store kuppel. Den store kuppel på radarstationen rummede den store radarantenne. Kuplen kan ses fra Sydmotorvejen på vejen mod Vordingborg.


Messen på Flyvestation Stensved. Flyvestation Stensveds lille kaserne er bygget i betonelementer som meget andet af forsvarets byggerier fra 1950'erne.


De gamle radartårne. Tre gamle radartårne i beton knejser op over træhøjde på Radarstation Skovhuse. Antennerne på tårnene er for længst væk.


Operationsbygningen på Radarstation skovhuse. Det vagthavende personel på radarstationen havde et hus til indkvartering, kontorer osv. Kælderen under huset rummer samtidig et særligt sikret operationsrum, hvor radaroperatørerne sad på vagt døgnet rundt.

Intro

Radarstation Skovhuse blev bygget i 1952-54 som en del af Flyvevåbnets netværk af radarer, der døgnet rundt overvågede dansk luftrum. Stationens radarer kunne se fly i en afstand af 160 km...

Radarstation Skovhuse blev bygget i 1952-54 som en del af Flyvevåbnets netværk af radarer, der døgnet rundt overvågede dansk luftrum. Stationens radarer kunne se fly i en afstand af 160 km. Fra et altid bemandet operationsrum kunne radaroperatører styre jagerfly frem mod eventuelle fjendtlige fly. Til indkvartering af radaroperatører, teknikere og vagtmandskab blev der i Stensved bygget en lille kaserne. I 1970 blev stationens karakteristiske kuppel bygget til en ny radar med en rækkevidde på 220 km. Dermed kunne man se fly langt ind i Polen og DDR. Radaren blev slukket i 2004. ''En flyvestation uden fly'' Flyvestations Stensved ved Vordingborg var en myndighed under Flyvevåbnet, men den havde ingen fly. Flyvestationen omfattede radaren ved Skovhuse og en kaserne i Stensved og var arbejdsplads for op til 120 ansatte og værnepligtige, som udgjorde et helt lille samfund. I 1982 blev radarstationen fjernbetjent, og det meste af mandskabet blev flyttet til overvågningscentralen i en bunker i Vedbæk. Kasernen har siden fungeret som kursuscenter for Hjemmeværnet. Radaren i Skovhuse blev slukket og taget ned i 2004. Tårnene og kuplen står der endnu og bliver brugt til øvelser. Efter 60 år bliver de sidste 30 militære arbejdspladser snart nedlagt, og hele området bliver sat til salg.