REGAN VEST


Hovedindgangen. Indgangspartiet rummer nogle særlige funktioner og fører frem til en tunnel, der går flere hundrede meter ind under bakken ind til anlæggets kerne.

Intro

Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark...

Gemt bag et anonymt udseende hus med have, garage og flagstang findes indgangen til et af de største og dyreste bygningsværker i Danmark. Skjult for offentligheden og landets fjender opførte de danske myndigheder fra 1963-1969 en atombunker, som skulle rumme regeringen, landets regent, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen under 3. verdenskrig. Anlægget – kaldet REGAN VEST – er dybt begravet 60 meter under en kalkbakke. Konstruktionen indeholder næsten to kilometer gange, tunneler og skakter samt 160 rum til 350 personer. Det er bygget til at kunne klare en atomkrig, rumme forsyninger til adskillige ugers ophold, har egen vand- og elforsyning, hospital, radiostation og konferencefaciliteter. ”REGAN VEST” er en anvendt forkortelse af REGeringsudflytningsANlæg i VESTdanmark. Frem til 2003 var anlægget fast bemandet med fire personer. ''"I må godt nok bo mange i det hus dér!”'' Hvert år skal husets trixtank, som er en bundfældningstank til spildevand, tømmes. Et år blev slamsugeren kørt af en ny chauffør. Han fjernede dækslet og undrede sig højlydt over tankens størrelse, som er dimensioneret til hele REGAN VEST og ikke kun det synlige lille hus til opsynsmanden. Han sagde ”I må godt nok bo mange i det hus dér”, hvortil de to anonyme mænd, der havde rekvireret tømningen, nøjedes med at svare: ”Ja, du må jo bare køre de gange, der skal til”. Chaufføren kløede sig i nakken. Da han tilsyneladende ikke fik nogen uddybende forklaring, gik han i gang med sit arbejde og undrede sig længe over, hvad han havde oplevet.