Røssebjærg - Røsehøj - Langhøj


Langdyssen Røsehøj


Røssebjærg


Røssebjærg rundhøj


Røssebjærg

Intro

Horne Land er et specielt område på Fyn for så vidt angår bevarede megalitter. Nationalmuseet har lokaliseret langhøjen "Røssebjærg, i Egsgyden i 1886. "Røssebjærg" er senere ændret til "Røsehøj" - gården ved siden af hedder "Røsselund".

"Røsehøj" er en langdysse beliggende tæt ved vejen. Den var vistnok oprindelig en rundhøj, der nu ligger på hjørnet mellem to stengærder. Sydsiden synes afgravet eller pløjet i ældre tid, hvilket sammen med stengærderne giver højen sin nuværende langagtige form. I den nu tilgroede sydside ses et lag af hånd- til hovedstore sten ca. 1,5 m over den foranliggende markoverflade. På toppen af gravhøjen ses et pæretræ.