Rørbæk Vester


Ruin af det første Rørbæk, beliggende på Kælderbakken ved søen indtil omk. 1740


Rørbæk 1945, ejer Jens Jensen og hustru Karoline, datter af forrige ejer Niels Jensen.


Rørbæk 1965, ejer Eli og Henning Ørnsholt Jensen.

Intro

Rørbæk er en meget gammel hovedgård, med en broget historie og utallige ejere. Den omtales første gang i 1441.

Rørbæk Hovedgaard
Lå indtil 1741 nede ved søen, ejeren dengang hed Jens Jørgen Bredal han flyttede gården op til hvor den ligger nu, måske fordi hans søn var druknet i søen. Utrolig mange ejere har i tidens løb haft gården. Første gang man hører om den er i 1441. Mange gange har der været auktion over gården. I 1790 købte forvalter Christen Christensen på Egholm den, med 71 tdr.hartkorn. De følgende år solgte han de fleste af fæstegårdene fra, så da hans søn Christian overtog gården i 1801 var der kun 6 tdr. hartkorn tilbage. I 1805 solgte Christian Christensen gården til Nicolaj Christoffersen Swejstrup, han havde lånt de fleste af de 3000 rdl. han gav for den. Tidernes ugunst og hans skilsmisse i 1817 gjorde at gården kom på tavngsauktion i 1821.

Thyregod og Helms familien på Rørbæk.
Erik Jensen, Kjærsgaard, Nr. Snede fik gården for 1505 rbl sølv. Hans broder landmåler, Niels Andreas Jensen Thyregod flyttede ind, i 1831 fik han skøde på gården. Thyregod døde i 1843, enken sad i uskifter bo indtil hun i 1846 solgte til sønnen Jens Nielsen Thyregod. I 1867 solgte Jens Thyregod Rørbæk til sin svoger Jacob Helms der var forpagter på Skårupgaard i Randers Amt. Han havde tidligere været lærer på Hastrup Landbrusskole i den korte til den bestod. Helms døde i 1889, enken Marie Thyregod sad i uskiftet bo indtil hun solgte til Jens Nielsen,(ham mangles der oplysninger om. I 1898 blev der udsted udlægsskøde til Iver Hansen Nielsen fra Tranum. Han blev senere mælkekusk i Lindet.

Ny slægt på Rørbæk.
I 1902 mageskiftede Iver Hansen Nielsen med Niels Jensen, Thyregodlund. I 1913 skøde til svigersøn Jens Jensen fra Ørnsholt. Slægten havde gården til omkring 2000.
Kilde: Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen


Thyregod Gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen
Lokalhistorisk Arkiv, Give