Rønninge Kirke


Runestenen Rønningestenen


Rønningestenen


Rønningestenen

Intro

Rønningestenen blev første gang registreret i 1627 af runestenstegneren Jon Skonvig. Stenen indgik på det tidspunkt i en stenbro over Vindinge Å i den østlige udkant af Rønninge. Senere blev den brugt som byggemateriale i Kerteminde før byfogeden i midten af 1800-tallet flyttetde den til Rønninge.