Rømøgade


Store Eksercerplads, Aalborg ca. 1910. Store Eksercerplads lå der, hvor det nuværende Ø-gadekvarter ligger.

Intro

Gaden er beliggende i Øgadekvarteret på det tidligere militære område "Store Eksercerplads".