Rømø Dæmningen


Rømødeæmningen set fra Brohoved. Foto: Henrik J. Møller


Rømødeæmningen. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Rømødæmningen blev opført i 1939-48 og markerede slutningen på færgefarten til Rømø.

Rømødæmningen blev opført i 1939-48 og markerede slutningen på færgefarten til Rømø. Materialet til den 10 km lange og 6 m høje dæmning blev hentet ved Astrup banke, hvor der er store søer fra udgravningerne.

Vejbanen oprindelig 6m bred, men udvidedes i 1963-65 til 11m. 18-20.000 biler pr. weekend. Dæmningen har overlevet alle stormfloder, men gjort Juvre Kog sårbart.

Dæmningen kom til at betyde et stort fremskridt for Rømø.

Litteratur:
H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.