Rømø


Låningsvej ved Rømødæmningen. Foto: Hans Hagge


Grøblerender ved Rømødæmningen. Foto: Hans Hagge

Intro

Rømø er den største danske ø i Vadehavet. Med åbningen af Rømødæmningen i 1948 begyndte nye tider på Rømø.

Rømø er den største af de danske Vadehavsøer og den, det er lettest at komme til på grund af Rømødæmningen. Dæmningen påbegyndtes som beskæftigelsesarbejde i 1939 og indviedes i 1948. Nord for dæmningen kan man se grøblerender og rester af slikgårde. Rømø har ingen egentlig bydannelse, men derimod en lang række mindre landsbybebyggelser langs østkysten, hvor de ligger i læ af det sammenhængende klitareal, der fra nord til syd strækker sig i hele øens længde.

Rømøs økonomi var i århundreder baseret på søfart og hvalfangst. Med åbningen af Rømødæmningen i 1948 og Rømø Havn i 1964 begyndte de nye tider på Rømø. I dag ernærer Rømøs befolkning sig af turisme og i mindre grad af fiskeri.


Se Vadehavets Formidlerforum's video om Historisk hvalfangst på Rømø