Røj


Gården Røj ved Møgeltønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gården Røj er en ladegård under Schackenborg Gods.

Gården Røj var i mange år knyttet til Møgeltønderhus og derefter grevskabet Schackenborg.

I 1798 blev gården dog solgt og kom i privat eje. I perioden 1833-97 blev gårdens jordareal udvidet til 127 ha. I 1903 blev Røj overtaget af den preussiske stat og blev omdannet til en domænegård. Samtidig opførtes nye bygninger i tysk stil, og indhuset blev bygget i tysk national stil. Ny forpagter blev fra 1905 Hans Heinrich Reuter, der var amtsforstander i Møgeltønder 1908-1920. Han var dog ikke særligt politisk aktiv, men blev alligevel frataget forpagtningen i 1926.

Derefter blev Peter Petersen fra Juelsminde forpagter. Han var amtsrådsmedlem 1935-46 og i folketinget 1935-45. Han var meget engageret i marsken og opførelsen af Rømø-dæmningen.

I 1951 blev Røj under grevskabet Schackenborg ved et mageskifte med Store Tønde. I 1951 blev gården forpagtet af hofjægermester Ivar Vind, og i 1956 blev gården bolig for enkegrevinde Karin Schack. Samtidig indgik gården i fællesdrift med Schackenborg.

I 1978 kom Schackenborg igen under kronen og blev overtaget af prins Joachim.

Litteratur:
Ingvert Møller Terkildsen: De sønderjyske domænegårde, Aabenraa 2001.
Henrik J. Møller: Schackenborg Slot før og nu.