Røgildsvej

Intro

Røgildsvej mellem Solsideparken og fjorden ligger i dag præcis, hvor en ældre markvej gik fra Hjørringvej udfor Uttrup Gaard ned til fjordområdet i 1800-tallet.

''Røgilds Lervarefabrik, Nr. Uttrup'' De moderne tiders trafikale omlægninger har i dag klemt Røgildsvej inde mellem motorvejsafkørslens bue fra motorvejen til Hjørringvej, og vejen blev i 1986 blind fra Sdr. Kongevej mod sydøst. Mod nordvest forbinder en sti Røgildsvej med Hjørringvej. Røgildsvej har sit navn fra Røgilds lervarefabrik i Uttrup, som startede produktionen af potter i 1837. Se billede fra arbejdet på lervarefabrikken her: [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B53805" http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Link=851-01B53805]