Røgbølle Sø nedkastningsplads


Medlemmer af en modtagegruppe på Lolland lytter efter særmelding over B.B.C.


Faldskærmen samles og rulles sammen efter vellykket våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


Faldskærmen samles og rulles sammen efter vellykket våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


Modtagefolk frigør en container fra faldskærmen under en modtagelse ved Søholt (Røgbølle Sø) på Lolland i marts 1945. Billedet er optaget ved lyset fra lygterne på den medbragte lastbil.


Modtagefolk slæber en container under en modtagelse ved Søholt (Røgbølle Sø) på Lolland i marts 1945. Billedet er optaget ved lyset fra lygterne på den medbragte lastbil.


Faldskærmen samles og rulles sammen efter vellykket våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


Modtagefolk frigør en container fra faldskærmen under en modtagelse ved Søholt (Røgbølle Sø) på Lolland i marts 1945. Billedet er optaget ved lyset fra lygterne på den medbragte lastbil.


Containere pakkes ud efter vellykket våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


Containere pakkes ud efter vellykket våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


En container er landet i have efter våbenmodtagelse ved Søholt på Lolland (Røgbølle Sø) i marts 1945.


Et egnet sted til nedkastning af våben ved Røgbølle Sø i nærheden af Søholt ved Maribo udpeges på et generalstabskort.


En transportabel Eureka demonstreres efter befrielsen. En Eureka var et pejlefyr, der gjorde det muligt for allierede fly at flyve direkte til modtagepladsen. Eureka-udstyr blev nedkastet i Danmark første gang i marts 1944.

Intro

Flyet anfløj pladsen. Vejret var tåget og usigtbart, derfor blev intet kastet.

Flyet anfløj pladsen. Vejret var tåget og usigtbart, derfor blev intet kastet.

26.02.1945

TROELS

P

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Flyet nedkastede 9 Fox-containere og 3 pakker (2 pistoler og en Eureka). Fin modtagelse, men dårlige folk på pladsen.

08.03.1945

TROELS

P

9

9

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Modtagefolkene benyttede Eureka-radiopejlefyret "Rikke" på pladsen. Flyet nedkastede 8 Fox-containere og 2 pakker. Dårligt kastet.

30.03.1945

ELISE

N

8

8

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Maribo Pladsnr.: 22 - Pladsnavn: Røgbølle Sø Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 30 - A4: 500 m nord for "gb" i Røgbølle Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.