Rødsbæk Andelsmejeri Rødsbækvej 56


Tidl. Rødsbæk Andelsmejeri. Rødsbækvej 56. Foto Finn Grandt-Nielsen


Tidl. Rødsbæk Andelsmejeri. Rødsbækvej 56. Foto : Fyns Amt


Tidl. Rødsbæk Andelsmejeri. Rødsbækvej 56. Foto : H. & H. Jacobsen Kerteminde


Tidl. Rødsbæk Andelsmejeri. Rødsbækvej 56.

Intro

Privat beboelse i tidligere mejeri. Mejeri fra 1888 til 1947.

Rødsbæk Andelsmejeri er oprettet 1888 for interessenter i Viby og tilgrænsende sogne. Den første generalforsamling holdtes i Viby Skole 17. jan. 1888. Bestyrelsen skulle bestå af et medlem fra hver by samt én for udflytterne - ialt 5.
Tømrer A. Poulsen fik byggeriet i entreprise. Maskiner købtes hos fabrikant Meibom i Odense.
En forsikringsbeskrivelse fra 1888 indeholder bl.a. peron, maskinhus og mejerilokale, smør- og ostekammer med kælder under. Entre og kammer til mejersken, spisestue og køkken, dagligstue og sovekammer. Kedelrummet tilbygget mejeriet i nord med dampskorsten 18 alen (ca. 11 m) høj over soklen. Gennemkørselsport af bindingsværk med paptag.
Mejeriet fik telefon 1908 og elektricitet blev indlagt 1923.
1947 ophørte mejeridriften og samme år indrettedes i nogle af lokalerne farveri (mest hessian til vægbeklædning). I en kort periode produceredes træbeton. I 1951 blev indrettet fiskeensilagefabrik som dog ophørte efter få år.
Fra 1958 har stedet været brugt til beboelse.
Til de to rødstenshuse Rødsbækvej 52 og 54 (oprettet 1903 og 1905) hørte der oprindeligt mælketur, som sammen med landbrug var en del af eksistensgrundlaget.