Rødovre Centrum, sikringsrum


Rødovre Centrum


Rødovre Centrum

Intro

Rødovre Centrum åbnede i 1966 som Danmark første storcenter. Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Rødovre Centrum udlagt som sikringsrum til 3379 personer. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor kunderne kunne søge dækning.

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Rødovre Centrum udlagt som sikringsrum. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor centerets ansatte og kunder kunne søge dækning under et luftangreb. I 1950 blev det lovpligtigt at indrette sikringsrum i kældrene under alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte. I sikringsrummene skulle der bl.a være to kubikmeter luft til hver person, samt ét tørkloset pr. 25 personer. I sikringsrummene under Rødovre Centrum var der plads til sammenlagt 3379 personer.