Rødovre Bibliotek, sikringsrum


Gang til sikringsrum


Skilt på døren til sikringsrum


Rødovre Bibliotek

Intro

Rødovre Bibliotek er tegnet af Arne Jacobsen, og stod færdigt i 1969. Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Rødovre Bibliotek udlagt som sikringsrum til 332 personer. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor brugerne kunne søge dækning.

Under Den Kolde Krig var dele af kælderen under Rødovre Bibliotek udlagt som sikringsrum. Et sikringsrum var et kælderrum, der med kort varsel kunne indrettes som beskyttelserum, hvor bibliotekets ansatte og lånere kunne søge dækning under et luftangreb. I 1950 blev det lovpligtigt at indrette sikringsrum i kældrene under alle nye offentlige bygninger over en vis størrelse. Loven gjaldt også nye private og almennyttige boligbyggerier, hvis de havde flere end to private hustande, og erhvervsbygninger, hvis der var flere end 25 ansatte. I sikringsrummene skulle der bl.a være to kubikmeter luft til hver person, samt ét tørkloset pr. 25 personer. I sikringsrummene under Rødovre Bibliotek var der plads til sammenlagt 332 personer.