Røde kro gamle studedriverkro og museum

Intro''Museum - Den gamle studedriverkro'' Røde Kro - beliggende Vennervej 6 mellem Velling og Lem - er en lille gård i Velling sogn ved Ringkøbing Fjord. Som navnet siger, har der engang været kro, dog ikke én af de mange Kongelig Privilegerede, men én der tjente et mere sæsonbestemt formål. At den røde farve indgår i navnet skyldes nok, at ejendommen var den første i området, der fik et grund-muret stuehus opført af røde, helbrændte mursten. Fra slutningen af 1700tallet og hundrede år frem var opdræt af stude en meget vigtig indtægtskilde for danske bønder. Store flokke af stude blev drevet ad de mange drivveje til markederne i Hamborg, Husum og Itzeho. Langs drivvejene skød der kroer op. Her kunne studedriverne hold hvil eller overnatte. Som Røde kroregel var der tale om landbrugsejendomme, der havde krohold som biindtægt. Mange kroer var så små, at de kun kunne tilbyde kost og logi til to til tre drifter ad gangen. Efter at have passeret Venner Å fortsatte drivvejen mod sydøst til Dejbjerg og videre derfra til broen over Skjern Å. I midten af 1800tallet lå der 4 småkroer alene i Velling sogn. Også de nabosogne, som drivvejen gik igennem, var velforsynede med kroer. Af dem alle er kun Røde Kro bevaret. Studedriverne fulgte studeflokkene til fods. Til studene indrettede man særlige folde, der ofte var omgivet af jorddiger. Mange steder i det vestjyske landskab kan de stadig ses i terrænet. I nærheden af Røde Kro har der tidligere været 3 folde.