Røde kro - Studedriverkro
Intro

Selvejende institution siden 1992 Fæstegaard under Vennergaard til 1788 Ophørt som kro 1867.

1898 - 1906 Kristian Mortensen

Ejendommen Røde Kro var fæstegård under Vennergård indtil 1788. Grundmuret stuehus opført 1802, af røde mursten, deraf navnet. Studedriverkro, hvor studedrivere på vej til Nordtyskland med deres stude, kunne gøre ophold for natten. Kroen var ikke kongelig privilegeret, og krodrift var kun en biindtægt. Krodriften ophørt ved ejerskifte i 1867. I 1992 skænkede Johanne Mortensen gården til Velling sogn til bevaring for eftertiden, og der oprettedes en selvejende institution. Johanne og søsteren Anna, levede her i næsten 90 år uden at der blev foretaget væsentlige ændringer, og uden moderne bekvemmeligheder, som indlagt vand og toilet. Gården er nu museum.