Rødby Kirke


Rødby Kirke

Intro

Kirken er udbygget og ombygget af mange omgange. Den har således senromansk skib, gotisk tårn, langhuskor fra 1622, nordfløj fra 1728, bygget på foranledning af Frederik d. 4, samt moderne våbenhus. Kirkens skib er ombygget i renæssancen, men dets oprindelige form blev bevaret. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=R%F8dby%20kirkeg%E5rd%20706 Registrerede gravminder på Rødby kirkegård]