Råsted Kirke

Intro

Råsted Kirke er bygget i 1100-tallet af kridtsten. Kirken er rigt udsmykket udendørs med buer og søjler. Da kirken blev restaureret i 1936, fandt man kalkmalerier fra slutningen af 1100-tallet på kirkens vægge. Malerierne er først blevet hvidtet over i 1700-tallet og var derfor i dårlig stand...

Råsted Kirke er bygget i 1100-tallet af kridtsten. Kirken er rigt udsmykket udendørs med buer og søjler. Da kirken blev restaureret i 1936, fandt man kalkmalerier fra slutningen af 1100-tallet på kirkens vægge. Malerierne er først blevet hvidtet over i 1700-tallet og var derfor i dårlig stand. På halvandet år lykkedes det imidlertid at restaurere sig frem til en af landets mest omfangsrige romanske bemalinger. Nogle steder er farvelagene så tynde, at man kan se malerens fortegninger. I korbuen er et billede af syndefaldet. Her ser Adam ud til at have to hoveder. Det ene er dog blot en forskitse. ''Teater på væggen'' Kalkmalerierne i Råsted har hentet inspiration i de kirkelige skuespil, der blev opført ved de kristne højtider. Malerierne er ofte meget detaljerede i deres beskrivelser. Et af kalkmalerierne viser for eksempel krybbespillet til jul. Her følger de hellige tre konger en stjerne, som glider langs en snor tværs over kirkens kor frem til Herodes, der sidder på en trone med et sværd. Herodes vil tilbede Jesusbarnet, men kongerne aner uråd og forsvinder uden at røbe, hvor barnet er. Nu optræder en person i skuespillet, der ikke er med Bibelen: En soldat træder frem og opfordrer til, at alle drengebørn bliver dræbt. Herodes rækker sværdet til soldaten med ordene ”lad børnene omkomme ved sværdet”.