Rågelund


Vej og landskab dækket med sne i Rågelund mellem Åsum og Marslev

Intro

Rågelund er nævnt første gang 1308 i formen Røgelund. Forleddet er sandsynligvis roge, som betyder dynge, mindre bunke. Efterleddet er ’-lund’, der betyder lille skov.