Rådhustorvet


Rådhuset under forberedelserne til flytningen. Fundamentet nord for bygningen er støbt og arbejderne er i gang med at placere de store jernbjælker der skal bære huset.


Statuen af Niels Ebbesen på Rådhustorvet

Intro

Rådhustorvet er byens centrale plads med Det Gamle Rådhus på torvets østside.

Rådhuset blev indviet i 1778 og lå frem til 1930 tre meter længere mod syd end dets nuværende placering. I løbet af 1920’erne steg biltrafikken i Randers så meget, at vejene måtte udvides – og så lå Rådhuset i vejen. Hele bygningen blev hævet, og jernbjælker blev lagt ind under den. Dermed kunne man trække Rådhuset til dets nye plads med tov. Det tog tre dage, før det var på plads. I dag markerer en granitvinkel i fortovet, hvor Rådhuset oprindeligt lå. Det Gamle Rådhus var i brug frem til 1980, hvor kommuneadministrationen flyttede til Laksetorvet. Det Gamle Rådhus bruges i dag til byrådsmøder, vielser og officielle modtagelser. I 2021 er rådhuset ført tilbage til sin originale farve.

Midt på Rådhustorvet står statuen af Niels Ebbesen. Han dræbte i 1340 den tyske Grev Gert. Statuen blev opført for 130 år siden som et resultat af den stemning, der prægede Danmark efter tabet af Sønderjylland i 1864. Danskerne ledte efter helte og nationalsymboler, og Niels Ebbesen var med sit oprør mod tyskerne en oplagt kandidat. Statuen kigger derfor også mod syd – så han kan holde øje med tyskerne. Det syv meter høje monoment blev designet af billedhugger F.E. Ring og opført for penge fra den lokale borgerkomité. Selve statuen er lavet af gamle kanoner fra orlogsskibet Dannebrog.

Når du står på Rådhustorvet, så læg også mærke Paaskesønnernes Gaard. Det er byens ældste stenhus fra omkring 1463 med Kamtakgavl. Huset er den ene af 4 kendte stenbygninger fra middelalderen. Stenhuse var sjældne, så det vakte opsigt, da de 3 Randerskøbmænd, Anders, Peter og Niels Paaske byggede deres store købmandsgård. I dag er kun en del af gårdens forhus bevaret og indrettet med Deli Café. Fra den nordlige ende af torvet kommer man ind i det, der i midten af 1800-tallet var Randers’ gamle jødekvarter. Den jødiske menighed var dengang den største uden for København. Nygade 6 er en af få bygninger i Danmark med højbindsværk med højstolpekonstruktion. Huset, der er byens ældst bevarede bindingsværkshus, har en kompliceret bygningshistorie fra begyndelsen af 1500-tallet til ca. 1760 og med den seneste renovering i 1990’erne. Huset er den yderste bebyggelse inden for voldene i middelalderens Randers. Helenestræde hed før i tiden Helvedesgyde og havde ry for at være det sted, hvor de letlevende damer holdt til.