Rådhuset på Varde Torv


Rådhuset på Varde Torv. Foto: Carl Toft.


Varde Rådhus. Foto: Theodor Nielsen.


Politisk møde foran Varde Rådhus. Foto: Theodor Nielsen.


Varde Rådhus mellem Sct. Jacobi Kirke og Sillasens Hus. Foto: Bølling.


Varde Rådhus. Bagsiden set fra Den Gamle Kirkegård. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Varde Rådhus. Facadebelysning. Foto: John Randeris.


Varde Rådhus. Lampe. Foto: Preben Palle.


Torvet med Rådhuset. Julekort. Foto: N. F. Kastoft.


Varde Rådhus. Foto: Bølling.


Rådhuset set fra Den gamle Kirkegård. Foto: Karen Riisager.

Intro

På Torvet ligger Vardes Rådhus fra 1872. Bygningsinspektør L. A. Winstrup tegnede et imposant og borglignende hus, der tydeligt viser, hvor magten holder til i byen.

Arkitekt Laurits Albert Winstrup (1815-1889).
Arkitekt, honorær professor L. A. Winstrup var københavner, men blev i 1851 stadsbygmester i Flensborg og fra 1860 kongelig bygningsinspektør for det sydlige Jylland. Arkitektonisk var L. A. Winstrup præget af tidens interesse for at nyfortolke de ældre historiske stilarter. Han havde også været tæt på nogle af historicismens foregangsmænd og tog på flere studierejser ud i Europa, blandt andet sammen med Theophilus Hansen, der senere fik en fornem karriere i Athen og Wien.
Som bygningsinspektør kom Winstrup til at tegne en række bygninger i hele Jylland. I Varde stod han i 1862 for toldkammerets meget klassisk prægede bygning i Storegade. I 1860 ledede han ombygningen af Sct. Jacobi kirke med tårn og spir. Derefter tegnede han byens nye råd-, ting- og arresthus ved Torvet, der stod færdigt i 1872. Som det var skik i meget af den tids officielle europæiske byggeri, lod Winstrup bygningens funktioner påvirke de stilmæssige historiske lån, han foretog. At det var øvrigheden, der holdt til i bygningen, blev understreget ved at give den et borglignende ydre. I 1881 var Winstrup også arkitekt ved opførelsen af kapellet på den nyanlagte kirkegård øst for Arnbjerg. Kilder: Ejvind Draiby : Bevaringsplan og registrant : Varde. 1976. - Gert Bech-Nielsen : Varde kommuneatlas. 1992.


Rådhuset
Rådhusets indgang er gennem tårnet, der er placeret i midteraksen og bygget højere end sidefløjenes to etager. Ved den ene side og lidt tilbagetrukket er arrestbygningen – også i to etager. De takkede gavle og bygningens massive udtryk er med til at give den tyngde. Rådhusbygningen på torvet er Vardes femte rådhus. Det første er nævnt i historien allerede i 1620, men først i 1954 blev det helt byens hus, da staten og amtet gennem tiden har ejet varierende andele af huset.
Rådhuset på Torvet blev taget i brug i begyndelsen af december1872. Det var bygget som rådhus for Varde By samt ting- og arresthus for købstaden, Øster- og Vester Horne herreder samt Skads herred. Udgifterne blev derfor afholdt af Ribe Amt med 75 % og Varde betalte 25 %. Historicismens bygmester i Varde H. F. Hansen var murermester ved opførelsen af Rådhuset. I 1955 flyttede politimyndigheden ud af bygningen og den benyttedes udelukkende til byens kommunale administration indtil kommunesammenlægningen i 1972. Der blev bygget administrationslokaler på Bytoften i byens vestlige del og fra 1976, blev kun byrådsmøderne afholdt her. Kilder: Carl Lindberg Nielsen : Varde Bys Historie. 1942 – Ole Nørskov Nielsen : Rådhuset på Torvet. I: Lokalhistoriske meddelelser. 2000, nr. 2. Side 3-16.