Rådhuset i Stubbekøbing


Stubbekøbing Rådhus opført 1860


Stubbekøbing Rådhus ca. 1900


Fyndordene på vestlige gave:"Lad dem styre , som forstaar det" og "Een Konge, een Tro, een Lov"


Stubbekøbing Brandkorps foran sprøjtehuset i rådhusets tilbygning ved Havnegade.

Intro

Stubbekøbing Rådhus er opført i 1860 efter tegninger af arkitekt Vilhelm Tvede. Rådhuset har sidebygning langs Havnegade, oprindeligt til arrest og sprøjtehus

I det 18. århundrede lå her en toetages bindingsværksgård på 16 fag og med stort udhusanlæg tilhørende byfoged C.N. Benzon.

Det gamle rådhus lå på Torvets vestside, men var forfaldent, og i flere år havde man ikke et rådhus.

Siden 1838 havde byen haft planer om et tidssvarende rådhus, og egentlig havde man planlagt at bygge på en grund på Torvets sydside, men efter opførelsen af en skole i 1850 og senere et fattighus, var grunden blevet for lille til et rådhus, og man tog derfor i 1858 mod et tilbud fra konsul L.J. Benzon om at købe grunden på Torvets nordside for 1800 rdl., hvor han ville lade den gamle bindingsværksgård nedrive.


Rådhuset er en rødstensbygning i to etager med kamtakket hovedgesims med kongemonogram for Fr.VI og udsmykkede gavel.
Både på facaden - hovedgesimsen - og på gavlene er indmurede fyndord.
På facaden står "Loven er lige for Alle", og på gavlene " Villie er ej Landeret", "Følg Skik eller fly Landet", "Een Konge, Een Tro, Een Lov" og "Lad dem styre, som forstaar det".
Især den sidste gav her 10 år efter Grundloven grund til kritik.