Rådhuset i Nyborg

Intro

Byens rådhus går tilbage til 1500-tallet, men blev stærkt skadet under en brand i 1797.

I 1586 opførte man ved Torvets østside byens rådhus. Der er stadig bevaret en del murværk fra denne bygning på bagsiden af det nuværende rådhus. Dette rådhus brændte ellers ved den store bybrand i 1797, men blev genopbygget allerede i 1803.

I 1862 stod Vilhelm Tvede for en ombygning, hvor der tilføjedes en etage. Andre ombygninger blev foretaget i 1899 ved August Colding, og huset kom til at fremstå som et historicistisk byggeri med elementer fra gotik og renæssance. Yderligere udvidelser blev foretaget i 1931-36 og i 1970’erne.