Rådhuset fra Nykøbing F. Kommune


Rådhuset på hjørnet af Skolegade – Dronningensgade i Nykøbing F. mellem 1920-1959.


Rådhuset på hjørnet af Skolegade – Dronningensgade i Nykøbing F. mellem 1930-50.


Rådhuset på hjørnet af Skolegade – Dronningensgade i Nykøbing F. i 2018. Bemærk at balkonen på 2. sal er fjernet.


Hjørneejendommen på hjørnet Skolegade – Dronningensgade i Nykøbing F., der måtte vige for det nye rådhus i 1918. Dette foto skulle angiveligt være taget kort før nedrivningen.


Administrationsbygningen i Skolegade 5.


Rådhuset i Slotsgade 35, bygget 1873.


Slotsgade 35 set skråt forfra fra den nordlige side af gaden.


Det gamle Ting- og Arresthus, Nykøbing F. bygget i 1796.

Intro

Rådhusbygningen på hjørnet af Dronningensgade-Skolegade blev indviet i 1921. Det nye rådhus var blevet forsinket af første Verdenskrig; allerede i 1912 blev en del af administrationen flyttet til allerede eksisterende bygninger i Skolegade, da daværende rådhus i Slotsgade 35 var blevet for lille.

Da Klosterkirken overgik til at være sognekirke i 1532, blev der indrettet lokaler i vestfløjen til både rådstue og arrest, sidstnævnte lå naturligvis i kælderen. I 1796 blev arresten blev flyttet til det helt nye tinghus, der var blevet bygget på slottets gamle grund, her var der både var halsbøjler og håndjern til de indsatte. I 1873 blev både rådhus, arrest og tinghus samlet i en helt ny bygning. Den nye bygning i Slotsgade 35 var placeret nær den gamle, der blev revet ned. Den nye bygning blev opført i gotisk stil og indeholdt både byrådssal, byret, bolig for arrestforvalter og plads til 10 indsatte.

Bygningen i Slotsgade 35 blev dog efterhånden for lille. Et stigende befolkningstal medførte flere administrative opgaver, som igen betød at der måtte ansættes flere medarbejdere. I 1912 blev det derfor besluttet at flytte administrationen til Skolegade, hvor den gamle skolebygning, i Skolegade 5, blev ombygget og indrettet til formålet. Ombygningen blev finansieret af salget af politistationen i Jernbanegade, og planen var at politiet også skulle rykke ind i administrationsbygningen, mens arrest- og tinghuset skulle forblive i Slotsgade 35.

På grund af første Verdenskrigs udbrud blev beslutningen om at bygge et helt nyt rådhus dog sat på pause indtil 1918, hvor byggeprojektet blev genoptaget, og arkitekt Morten Hansen blev valgt til at tegne det nye rådhus. Byrådet købte grunden ved siden af den gamle skolebygning og første spadestik blev taget i december 1918, mens grundstenen blev lagt den i maj 1919 og endelig den 8. januar 1921 blev det nye rådhus indviet. Man anslog, at projektet ville komme til at koste 350.000 kroner. Man havde dog ikke taget højde for at årene efter første Verdenskrig var præget af højkonjunktur og den endelige udgift endte på 785.000 kroner. Der blev dog ingen skandale ud af det; byggeudvalgets formand, H.P. Jensen, havde et flertal bag sig, og han kunne i øvrigt sætte sig i borgmesterstolen tre år senere. Indretningen af det nye rådhus var et imponerende syn for borgerne. I indgangen var der en meget stor og smuk trappe. Øverst oppe lå byrådssalen luksuriøst indrettet med silketapeter, store lysekroner, luksusstole og smukt udskårne paneler foran varmeapparaterne. Mange af de højtstående embedsmænd fik lignende kontorindretning, det gjaldt dog ikke de kontorer, der var beregnet til administrationen. Rådhusets beliggenhed på et hjørne midt i byens smalle gader gav nogle problemer i forhold til adgangen til en travl offentlig bygning. Derfor blev det senere aktuelt at rydde en nabogrund på Dronningensgade for at opføre en parkeringsplads bag selve rådhuset.

Centralbiblioteket og politiet flyttede med ind i den nye bygning, mens administrative instanser, som skattekontoret og boliginspektøren, blev i Skolegade 5. Biblioteket fik sin egen bygning i 1954, omkring samme tid flyttede politiet til Slotsgade, hvor bygningen, der tidligere havde huset katedralskolen, var blevet ledig. I 1968 blev det vedtaget, at der skulle bygges nye lokaler til skattevæsnet, det blev til en bygning i Dronningensgade, der stødte op til rådhuset. I 1970 blev de gamle sognekommuner nedlagt og rådhuset i Nykøbing F. blev nu centrum for den nye storkommune med navnet Nykøbing F. kommune. Kommunens vokseværk betød også, at den kommunale administration spredte sig til andre bygninger i Skolegade og Dronningensgade sådan at kommunens lokaler blev koncentreret omkring rådhuset. Den 1. januar 2007 blev amterne nedlagt og afløst af 5 regioner, hvorefter Storstrøms Amts rådhus på Parkvej blev ledigt. De store lokaler på Parkvej blev følgende det nye rådhus for den nye storkommune med navnet Guldborgsund kommune. Det gamle rådhus i Skolegade-Dronningensgade huser efter strukturreformen i 2007 statslige og kommunale institutioner som Statsforvaltningen og Jobcenter.

'''Mennesker omkring en gade''' Palle Brandt Udgivet af Sparekassen SDS Falster Østlolland i samarbejde med Kulturmindeforeningen og Museet Falsters Minder, december 1987 '''Nykøbing på Falster gennem tiderne. Anden del Demokratiets vækst.''' Georg Nørregård Nykøbing F. kommune, 1982 '''Oppe på rådhuset… En historie om rådhusene i Guldborgsund Kommune gennem tiderne''' Allan Tønnesen Årbog 25, december 2006 Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster og Museet Falsters Minder '''Alt under ét Tag. Klosterkirken som Gudshus, Rådhus, Latinskole og Teater.''' Palle Mørch Forlaget Lilletorv, 1992 '''Trap. Beskrivelse af Danmark. ''' '''Tredje bind. Bornholms Maribo Odense og Svendborg Amter''' J. P. Trap; under Medvirkning af V. Falbe-Hansen og H. Westergaard ; udarbejdet af H. Weitemeyer Tredje omarbejdede udgave. Gad, Kjøbenhavn 1899 '''Trap Danmark, Maribo Amt, Bind IV, 3''' Femte udgave J.P. Trap, red. Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engeltoft G.E.C. GADs Forlag, 1955 [https://nyk-f-kirke.dk/page/3582/klosterkirken https://nyk-f-kirke.dk/page/3582/klosterkirken] [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817972 https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9817972] [https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=9822543 https://www.kulturarv.dk/fbb/bygningvis.pub?bygning=9822543]