RÆKKER MØLLE
Intro

Rækker Mølle er en gammel vandmølle, der malede korn. Den har givet navn til den lille by, der fra slutningen af det 19. århundrede opstod omkring vandmøllen.

Møllens historie kan føres helt tilbage til 1638. I 1687 nævnes det, at vandet der drev møllehjulet, der var et underfaldshjul, kom fra en bæk og nogle kilder med udspring i Finderup. Møllen havde god søgning og kundekredsen var dengang folk fra Hanning, Sædding og den sydligste del af Vorgod sogne. I 1785 solgte den daværende ejer af Rækkergård møllen fra hovedgården.I 1865 adskiltes mølle og møllegård, og der bygges et stuehus nordvest for møllen, der overtages af møller Jeppe Andersen. I stuehuset indrettes en møllestue, hvor møllegæsterne beværtes. Den næste ejer søgte om bevilling til at drive høkerhandel i 1872. I 1904 overtages møllen af et lokalt andelsselskab, og der opføres et nyt stuehus til møllebestyreren øst for vejen. Møllen overgik senere til et lokalt aktieselskab, muligvis på grund af konkurrencen fra Korn- og Foderstoffirmaet Eriksen og Christensen i Esbjerg, som opførte et pakhus over for møllen. Herfra drev de korn- og foderstofforretning.I 1917 blev der installeret en turbine, der var i brug indtil 1948. En dynamo kom også til, så møllen i en årrække kunne producere strøm til det nystartede elværk i Rækker Mølle. I dag ejes møllen af Superfos, der driver korn- og foderstofforretning her. Pakhuset fra 1917 er til dels bevaret. Det samme er møllebestyrerboligen fra 1904 samt stuehuset til den gamle møllegård.

Rækker Mühle ist eine alte Wassermühle, die Korn mahlte. Eine kleine Stadt, die vom Ende des 19. Jahrhunderts um die Mühle herum entstand, bekam seinen Name von der Mühle. Die Geschichte der Mühle geht zu dem Jahr 1638 zurück. Im Jahre 1785 hat der damalige Besitzer des Hofs “Rækkergård” die Mühle von dem Haupthof verkauft. Die Mühle und der Mühlenhof wurden im Jahre 1865 getrennt, und ein neues Wohngebäude wurde nordwestlich von der Mühle gebaut. In dem Wohngebäude hat man eine Mühlstube eingerichtet, wo die Mühlgäste bewirtet wurden. Der nächste Besitzer suchte in 1872 Bewilligung Krämerhandel zu treiben. Im Jahre 1904 wurde die Mühle von einer lokalen Genossenschaft übernommen. Eine Turbine wurde in 1917 installiert und war die im Gebrauch bis 1948. Einige Jahren produzierte die Mühle Strom für das neue Elektrizitätswerk. Heute besitzt Superfos die Mühle und treibt hier ein Korn- und Futtermittel-geschäft. Das Wohngebäude zum alten Mühlenhof ist bewahrt.

Rækker Mølle is an old water mill which ground corn. It named the village which grew up around the water mill at the end of the 19th. century. The mill can be traced back to 1638. In 1786 the mill and mill farm was seperated from the home farm. In 1865 the mill and mill farm was separated and the miller Jeppe Andersen built a new farm house northwest of the mill. In the farm house a room was converted into a public house. The next owner tried to be licensed as provision dealer in 1872. In 1904 a local co-operative society bought the mill. In 1917 a turbine was installed and was used until 1948. In a number of years it supplied power to the new power house in Rækker Mølle. Today the mill is owned by Superfos which deals with corn and feedstuf business. The farm house which belonged to the old mill farm still remains.

''Publiceret''