Quedens Gård


En del af Quedens Gård komplekset: Ebbe Mogensens gavlhus fra 1583, set fra Sortebrødregade.


Quedens gårds forhus fra 1790. Til venstre i billedet ses Toldboden.


Gårdmiljøet i Quedens Gård. Til venstre Ebbe Mogensens gavlhus, i midten forhusets bagside, til højre det grundmurede sidehus.


Quedens Gårds have, som er plantet til med historiske roser.

Intro

Bygningerne i Quedens Gård er opført fra 1583 frem til 1865. Det har en lang historie som købmandsgård for forskellige Ribe-slægter. Bygningerne og deres indretning fremstår som velbevarede miljøer fra forskellige perioder.

Quedens Gård
Den store bybrand i Ribe i 1580 medførte et stort byggeboom, hvorunder mange af bindingsværkshusene i byen er opført. Et af dem var købmand og rådmand Ebbe Mogensens 16 fags gavlhus i bindingsværk langs Sortebrødregade, med gavlen ud mod Overdammen. Parallelt hermed mod nordøst lå et andet, samtidigt, gavlhus på 13 fag. Mellem de to huse blev kort efter bygget et langhus på syv fag.

I midten af 1600-tallet kom Ebbe Mogensens gavlhus i Baggesen slægtens eje, og i 1681 opførte Jens Laurids Baggesen portbygningen ud mod Sortebrødregade. Porthammeren er smukt udskåren, og bærer hans eget og hustruen, Susanna Pedersdatter Vedels, initialer. Få år efter købte samme Baggesen både det parallelt beliggende gavlhus mod nordøst, og det mellemliggende langhus, og dermed var bygningskomplekset som senere kom til at hedde Quedens Gård, samlet under en ejer.

Købmandsgården kom senere via giftermål i Fridsch slægtens besiddelse, og i 1790 skete der store ændringer med bygningerne. Det 13 fag lange gavlhus nordøstligt i komplekset, langhuset mellem gavlhusene samt gavlen og de syv første fag af Ebbe Mogensens gavlhus ud mod Overdammen blev revet ned. I stedet blev et forhus med grundmuret facade opført ud mod Overdammen, og en 15 fag lang bindingsværkssidebygning i et stokværk mod nordøst, hvorunder det ældre gavlhus´ hvælvede kældre kom til at indgå. Året efter opførtes et bindingsværks tværhus i to stokværk, der forenede de to parallelle længer. Til købmandsgården hører også den have, der strækker sig forbi Toldboden på nabogrunden, og ned til åen.

Det grundmurede forhus var et af Ribes første klassisistiske huse, og var på sin tid meget moderne. I den ene ende af huset er et meget flot trapperum med en flot svunget trappe, søjler og et malet loft med fugle og blomster.

I 1836 overtog købmand J. H. Quedens købmandsgården, der siden har taget navn efter ham. I 1854-1865 blev den nordøstlige længes facade ind mod gården ombygget i grundmur og forhøjet med et stokværk, og havestuen bygges til.

I 1960érne blev bygningerne købt af Den antikvariske Samling i Ribe. Under restaurering af bygningerne blev 1600-tals indretningen af Ebbe Mogensens gavlhus genskabt i stueetagen med henblik på formidling. Det grundmurede forhus er velbevaret, og har idet væsentligste bevaret sin skikkelse fra opførelsen i 1790 og indretningen af købmandsbutikken i 1836. I længen langs åen findes blandt andet køkken og bryggers fra 1790, mens havestuen som nævnt er fra 1854.

Litteratur
Mogens Bencard og Hans Henrik Engqvist: Quedens gaard. 1965.
Uwe Dall: ”Stat Wandrings Mand og Læs” – Slægterne i et ripensisk hus og deres gravminder 1591-2003. By, marsk og geest 19 2007, s. 63-79.